Home > Legislatie actualizata>Ordine emise de Ministrul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Ordine emise de Ministrul Muncii, Solidaritatii Sociale si familiei

  1. Ordinul Minstrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 3/2007 pentru aprobarea formularului pentru inregistrarea accidentului de munca FIAM( abroga Ordinul Ordinul Minstrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 775/2006, pentru aprobarea Formularului pentru Inregistrarea accidentului de munca - FIAM si a instructiunilor de completarea a acestuia, publicat in M.O. al Romaniei, Partea I, nr. 887/31.10.2006)
  2. Ordinul Minstrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 153 din 19 martie 2002 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune (MO nr. 323 16.05.2002.
  3. Ordin Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 352 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotarârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite (MO nr. 300/07.06.2001).
  4. Ordin Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 340/04.05.2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare (MO nr. 237/10.05.2001); anexele la acest ordin sunt modificate prin Ordinul MMSSF nr 7 din 05.01.2004 ( MO, Partea I, nr.45 din 20.01.2004) si Ordinul MMSSF nr.134 din 25.03.2004 ( MO Partea I, nr.312 din 08.04.2004).
  5. Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune (MO nr. 381/12.07.2001).
  6. Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 352/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotarârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite (MO nr. 300/07.06.2001).
  7. Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 187/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate în munca (MO nr. 169/29.04.1998).

KARUNA EXPERT

 


2004 © Copyright KARUNA EXPERT SRL. All rights reserved.

 

Horoscop - Roportal