Intocmirea documentelor privind evaluarea riscului de incendiu

Conform legii, toate societatile trebuie sa se supuna unei evaluari a riscului de incendiu. Evaluarea riscului de incendiu trebuie sa fie facuta în scris daca exista un numar mai mare de angajati decat cel prevazut in legislatie pentru a forma o intreprindere mica. Angajatorii trebuie sa tina cont de toate persoanele aflate în incinta (inclusiv clienti sau vizitatori), nu doar de angajati.

Riscul de incendiu se stabileste in functie de probabilitatea initierii unui incendiu într-o situatie tehnica data si importanta estimata a pagubelor produse de incendiu.
Evaluarea riscul de incendiu se stabileste prin niveluri de risc, pe zone, încaperi, compartimente, cladiri si instalatii. Identificarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare a riscului asociat unui eveniment, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv(incendiu).

Valoarea acestor documente depinde de numar etaje, suprafete incaperi, de modul de executare al cladirii.

KARUNA EXPERT

 


2004 © Copyright KARUNA EXPERT SRL. All rights reserved.

Horoscop - Roportal

Eng / Rom