Home > Legislatie actualizata >Legi nationale

Articole din Constitutia Romaniei

Art. 22 (1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanelor sunt garantate.

Art. 38 (2) Salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii. Masurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii grele, precum si alte situatii specifice.

 

Legi in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 1. Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006(pdf).
 2. Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor.
 3. Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.
 4. Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.
 5. Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.
 6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati.
 7. Legea nr. 320/2001 pentru aprobarea OUG nr. 137/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii.
 8. Legea nr. 177/2000 privind modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996.
 9. Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii.
 10. Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca.
 11. Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002.
 12. Legea nr. 90/1996 - Legea Protectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 47 din 29 ianuarie 2001.
 13. Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase.

Legi in domeniul asigurarilor sociale

 1. Legea nr. 598/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.
 2. Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
 3. Legea nr. 22/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
 4. Legea nr. 19/2000 - Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
 5. Legea nr. 100 din 26/05/1998 privind asistenta de sanatate publica.
 6. Legea nr. 145/1997 - Legea asigurarilor sociale de sanatate, a fost abrogata si inlocuita prin OUG nr. 150 din 31/10/2002.

................................... ......................

Legi in domeniul materialelor si substantelor periculoase.

 1. Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.
 2. Legea nr. 451/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.
 3. Legea nr. 426/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.
 4. Legea nr. 99/26.03.2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor.
 5. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Legi in domeniul evaluarii conformitatii

 1. Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.
 2. Legea nr. 245 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii.

KARUNA EXPERT

 


2004 © Copyright KARUNA EXPERT SRL. All rights reserved.

 

Horoscop - Roportal