PSI > Legislatie actualizata in domeniul situatiilor de urgenta si PSI

Legislatie actualizata in domeniul situatiilor de urgenta si PSI

 1. HOTARÂRE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.
 2. HOTARÂRE Nr. 259 din 31 martie 2005 privind înfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.
 3. ORDONANTA Nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta.
 4. ORDONANTA DE URGENTA Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta.
 5. ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta.
 6. ORDIN nr. 132 din 29/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor.
 7. ORDIN nr. 130 din 25/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.
 8. H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu.
 9. ORDIN Nr. 1023 din 15 noiembrie 1999 privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001.
 10. ORDIN Nr. 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta, care abroga D.G.P.S.I. - 002.
 11. ORDIN Nr. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingerea incendiilor, abrogat.- D.G.P.S.I. – 003.
 12. ORDIN Nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004.
 13. ORDIN Nr. 138 din 5 septembrie 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor, abrogat.- D.G.P.S.I. - 005.
 14. ORDIN Nr. 476 din 14 septembrie 2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive.
 15. ORDONANTA DE URGENTA Nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.
 16. Ordin nr. 1822/2004 din 07/10/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc.
 17. Anexa Ordin 1822/2004 - Regulament din 07/10/2004 privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc.
 18. Normativ din 08/07/2004 privind elaborarea planurilor de aparare în cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren.
 19. Normativ din 05/06/2006 pentru asigurarea indeplinirii cerintelor privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena.
 20. Regulament din 22/10/2004 pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale.
 21. Regulament privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii.
 22. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale.
 23. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare.
 24. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice.
 25. Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze.
 26. Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii.

 

KARUNA EXPERT

 


2004 © Copyright KARUNA EXPERT SRL. All rights reserved.

 

Horoscop - Roportal