Home > Legislatie actualizata >Ordonante si hotarari de Guvern

Ordonante in domeniul protectiei muncii

 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca aprobata prin Legea nr. 25 din 05 martie 2004.
 2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art.16, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor.
 3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor (MO nr. 283/31.05.2001).
 4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca (MO nr. 304/04.07.2000).
 5. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de OIM.
 6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului 137/1999 pentru modificarea Legii nr. 108/1999 (MO nr. 461/23.09.1999).
 7. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca.

Ordonante in domeniul materialelor si substantelor periculoase.

 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.16/26.01.2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.
 2. Ordonanta de urgenta nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata prin Legea nr. 451 din 18 iulie 2001.
 3. Ordonanta de Guvern nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.
 4. Ordonanta de Guvern nr. 33/18.08.1995 privind masurile pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor refolosibile

Ordonante in domeniul asigurarilor sociale.

 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/24.10.2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.
 2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 150/31.10.2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate.
 3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/29.04.2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
 4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/27.04.2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Ordonante in domeniul evaluarii conformitatii.

 1. Ordonanta Guvernului nr. 3/08.01.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitatii Articole din Constitutia Romaniei.

Decretul de circulatie pe drumurile rutiere

 1. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2006.

Hotarari de Guvern Hotarari de Guvern in domeniul sanatatii si securitatii muncii

 1. Hotarāre nr. 355 din 11/04/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor(impune obligatia angajatorul de a se afla in posesia unei evaluari a riscului asupra sanatatii lucratorilor din societatea sa).
 2. Hotarārea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate īn munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor īmpotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.
 3. Hotarārea de Guvern nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cāmpuri electromagnetice.
 4. Hotarārea de Guvern nr. 1135 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate īn munca la bordul navelor de pescuit.
 5. Hotarārea de Guvern nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor īmpotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.
 6. Hotarārea de Guvern nr. 1092 din 16/08/2006 privind protectia lucratorilor īmpotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici īn munca.
 7. Hotarārea de Guvern nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.
 8. Hotarārea de Guvern nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru īmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.
 9. Hotarārea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, īn special de afectiuni dorsolombare.
 10. Hotarārea de Guvern nr. 1050 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj.
 11. Hotarārea de Guvern nr. 1049 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran.
 12. Hotarārea de Guvern nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
 13. Hotarārea de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate īn munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
 14. Hotarārea de Guvern nr. 1007 din 02/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor.
 15. Hotarārea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
 16. Hotarāre de Guvern nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.
 17. Hotarāre de Guvern nr. 752 din 14/05/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii īn atmosfere potential explozive.
 18. Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile(stabileste cerintele minime de securitate si sanatate īn munca pentru santierele temporare sau mobile, impune desemnarea unui coordonator īn materie de securitate si sanatate in munca de catre beneficiarul lucrarii de constructie civila).
 19. Hotarare de Guvern nr. 1876/22.12.2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (MO nr. 81/30.01.2006).
 20. Hotarare de Guvern nr. 1875/22.12.2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (MO nr. 64/24.01.2006).
 21. Hotarare de Guvern nr. 1022/10.09.2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului (MO nr. 711/30.09.2002).
 22. Hotarare de Guvern nr. 613/13.06.2002 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.
 23. Hotarare de Guvern nr. 676/2001 pentru modificarea si completarea Hotarare de Guvern nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite (MO nr. 424/30.07.2001).
 24. Hotarare de Guvern nr. 625/06.07.2001 privind procedura de autorizare a comerciantilor (MO nr. 358/04.07.2001).
 25. Norme de aplicare a Hotararii de Guvern nr. 261/2001 (MO nr. 300/07.06.2001) * Hotarare de Guvern nr. 261/22.02.2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite (MO nr.114/06.03.2001).
 26. Hotarare de Guvern nr. 1337/2001 pentru modificarea si completarea Hotarare de Guvern nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de īncadrare a locurilor de munca īn conditii deosebite (MO nr. 36/21.01.2002).

Hotarari de Guvern in domeniul materialelor si substantelor periculoase

 1. Hotarare de Guvern nr. 92/23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase.
 2. Hotarare de Guvern nr. 1300/20.11.2002 privind notificarea substantelor chimice.
 3. Hotarare de Guvern nr. 536/30.05.2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor (MO nr. 479 04.07.2002).
 4. Hotarare de Guvern nr. 162/20.02.2002 privind depozitarea deseurilor.
 5. Hotarare de Guvern nr. 128/14.02.2002 privind incinerarea deseurilor.
 6. Hotarare de Guvern nr. 340/20.06.1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura Hotarari de Guvern in domeniul asigurarilor sociale.
 7. Hotarare de Guvern nr. 13/08.01.2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale Hotarari de Guvern in domeniul evaluarii conformitatii.
 8. Hotarare de Guvern nr. 119/05.02.2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale.
 9. Hotarare de Guvern nr. 115/05.02.2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata (MO nr. 166/26.02.2004).
 10. Hotarare de Guvern nr. 1605/23.12.2003 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza īn procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute īn Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS.
 11. Hotarare de Guvern nr. 1514/18.12.2003 pentru modificarea si completarea Hotarārii Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.
 12. Hotarare de Guvern nr. 457/18.04.2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune modificata si completata prin Hotararea de Guvern 1514/2003.

Hotarari de Guvern in domeniul reglementarilor tehnice

 1. Hotarare de Guvern nr. 1587/18.12.2002 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii īn domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale īntre Romānia si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana.

 

 

KARUNA EXPERT

 


2004 © Copyright Best Protect Grup. All rights reserved.